Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Teodora Hareńczyk

Zastępca Przewodniczącego: Grażyna Gabzdyl – Wójcik

Sekretarz: Anna Sajdek

Członkowie Komisji:
Władysława Mistarz
Jozef Kiciński