Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Pismo z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

rod jarzynka

Szanowni  Państwo ,
poniżej  przedstawiamy  pismo  z  Urzędu  Gminy i Miasta Dobczyce,  które  otrzymaliśmy  po zakończeniu  prac  związanych  z  uporządkowaniem  terenów wokół naszych ogródków  działkowych. 

Jest nam niezmiernie miło, że nasza  praca  została  zauważona i  doceniona.

…”Szanowny Panie Prezesie

Przepraszam, że dopiero dziś odpisuję na Pańską wiadomość, ale nasz referat miał bardzo ważne zadanie, które polegało na wysyłce do naszych klientów informacji o opłatach na nowy rok rozliczeniowy. Dlatego przez ostatnie dwa tygodnie praktycznie nie czytaliśmy poczty elektronicznej.

Wczoraj udaliśmy się w teren, aby zobaczyć Państwa wysiłki w przedmiotowej sprawie i nie możemy wyjść z podziwu, że udało się Państwu ogarnąć problem dzikich wysypisk śmieci w najbliższym sąsiedztwie ogródków działkowych. Wszystkie miejsca gdzie udało się dojechać zostały wysprzątane i doprowadzone do stanu pierwotnego. Widać Państwa ogromny trud, wysiłek ale również i co najważniejsze zaangażowanie w sprawę i dotrzymanie obietnic z poprzednich informacji. Docenienie Państwa wysiłku to nie tylko nasza rzecz, ale przede wszystkim mieszkańców naszej gminy, którzy spacerują w tamtych okolicach i w rozmowach z nami wyrażają uznanie dla Państwa działań.

Panie Prezesie. Przed nami myślę, że równie trudne zadanie. Chodzi o utrzymanie tych terenów w aktualnie obowiązującym porządku. Tutaj należą się również wielkie słowa uznania, gdyż działania prewencyjne i zapobiegawcze w tym zakresie przez Państwa zostały już dokonane. Zamówienie kontenerów na nowy sezon działkowy wiąże się z pewnością z dodatkowymi kosztami, ale jest to kolejny bardzo ważny krok w stronę ostatecznego załatwienia sprawy dzikich wysypisk śmieci. Za to działanie należą się Państwu dodatkowe słowa uznania, gdyż pokazują chęć całkowitego odcięcia się od tematu nielegalnego pozbywania się odpadów zielonych.

Chciałem w imieniu pracowników zajmujących się ochroną środowiska bardzo podziękować za całość działań, za kompleksowe i poważne podejście do tematu i wyrazić nadzieję że dalsza współpraca pomiędzy Urzędem a ROD Jarzynka będzie równie owocna, a tematyka tej współpracy daleka będzie od likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Przemysław Wach

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce”