Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Prace porządkowe

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam informację o zakończeniu prac porządkowych terenu w okół działek ROD Jarzynka z odpadów biodegradowalnych przy enklawach I i II od strony wału ( pozostałe).

Wszystkie miejsca składowania odpadów biodegradowalnych usypane przez naszych działkowców zostały wywiezione i zutylizowane przez zewnętrzną firme a ja osobiście wraz z właścicielem firmy skontrolowałem je.

Mam głęboką nadzieję iż działkowcy zastosują się do wytycznych Zarządu ROD i nie będą już więcej wysypywać odpadów poza terenem działek, gdyż od 1 marca zostaną podstawione specjalne kontenery na odpady biodegradowalne przez  firmę znajdującą się w wykazie firm upoważnionych  do wywozu w/w odpadów z terenu Dobczyc.

Z poważaniem

w-ce Prezes Zarządu ROD Jarzynka

Paweł Pieprzyca