Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Ustawa śmieciowa

ustawa śmieciowa

UWAGA DZIAŁKOWCY !!!

W związku z ustawą śmieciową i uwagami Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce odnośnie niewłaściwej gospodarki odpadami biodegradowalnymi (skoszonej trawy, gałęzi, odpadów z uprawianych roślin) zabrania się składowania wyżej wymienionych odpadów poza terenem działek.

W przypadku nie zastosowania się do zakazu wszystkie bramki zostaną zamknięte w sposób uniemożliwiający ich otwarcie a główne bramy zmonitorowane.

Zarząd ROD Jarzynka w drodze uchwały podjął decyzję o wynajęciu firmy, która za opłatą usunie w/w odpady do końca listopada 2015 roku.

Do czasu Walnego Zebrania (kwiecień - maj 2016 roku), na którym zostaną ustalone ostateczne zasady gospodarki odpadami biodegradowalnymi Zarząd ROD podjął uchwałę
o ustawieniu od 15 marca 2016 r. na poszczególnych enklawach (ogrodach) specjalnych kontenerów na w/w odpady.

Zarząd ROD „Jarzynka”