Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Ważne daty dla działkowców

Serdecznie zapraszamy na spotkanie działkowców z poszczególnych enklaw w dn. 2 lipca 2016 z Zarządem ROD Jarzynka o następujących godzinach:

Enklawa III – godz. 10.00

Enklawa II  - godz. 11.30

Enklawa I -  godz. 13.00

Z A P R A S Z A M Y !