Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Wymiana wodomierzy

Wykonując uchwałę Walnego Zgromadzenia ROD Jarzynka z dn. 28.05.05.2022 roku (uchwała w załączeniu) od sierpnia 2022 roku przystępujemy do wymiany liczników wodnych z nakładkami do zdalnego odczytu.
Zarząd ROD Jarzynka upoważnia Pana Macieja - naszego hydraulika tel. 602629670 do wejścia na Państwa posesję oraz do pomieszczenia z wodomierzem w celu jego wymiany.
Panu Maciejowi nie przekazujemy żadnych Państwa danych, tylko numer działki oraz numer telefon.
Koszt wodomierza zgodnie z Uchwałą (zwykły wodomierz z radiem DN 15) pokrywa działkowiec po otrzymaniu noty obciążeniowej w kwocie 214,02 zł.
Koszt wymiany (robocizna) z plombowaniem pokrywa Zarząd ROD Jarzynka.
Tu chciałbym zaznaczyć, że bezpłatna wymiana polegać będzie wykręceniu starego założenie nowego, plomba, sprawdzenie wszystkich kranów bez żadnych przeróbek, jeżeli trzeba będzie dokonać przeróbek lub przeniesienie (najlepiej do pomieszczenia) wodomierza działkowiec po konsultacji z naszym hydraulikiem będzie musiał to zrobić już na własny koszt.
Osoby mające wodomierze w studzienkach lub są zamontowane w miejscu narażonym na kontakt z wodą a nie będą chcieli przenieś je będą musiały zakupić wodomierze specjalne tzw. wodoodporne w cenie 510,50 zł.
Na dzień dzisiejszy (do końca tygodnia) wszyscy działkowcy otrzymają notę obciążeniową w kwocie 214,02 zł, w/w przypadku tacy działkowcy dostaną dodatkową notę na pokrycie równicy.
Działkowcom, którzy nie udostępnią możliwości wymiany wodomierza oraz nie uiszczą opłaty za licznik zostanie wyłączony prąd, powtórne włączenie będzie możliwe po zapłaceniu za licznik i potwierdzenie jego montaż oraz opłata dla Pana elektryka w kwocie 100,00 zł.

Zarząd ROD Jarzynka

ZOBACZ: Uchwała Walnego Zebrania sprawozdawczego w sprawie wodomierzy